Λαογραφική βάση δεδομένων

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η λαογραφική βάση δεδομένων του Παιδαγωγικού Τμήματας Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής και μακροχρόνια αποθήκευση λαογραφικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε αρχικά για να δέχεται υποδειγματικές διδασκαλίες, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε έτσι ώστε να υποστηρίζει και απλές βιβλιογραφικές εργασίες. Το περιεχόμενο της βάσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες ανθρωπιστικών σπουδών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Έμπνευση για το έργο υπήρξε η ιστοσελίδα "Vlaamse Volksverhalenbank" (http://www.volksverhalenbank.be/).

Οι αναρτημένες εργασίες δεν έχουν υποστεί διόρθωση ή επεξεργασία. Παρακαλούνται οι επισκέπτες της βάσης να σέβονται τον πνευματικό μόχθο όλων των συντελεστών, μην παραλείποντας να αναφέρουν την πηγή προέλευσης που ενδεχομένως αξιοποιούν.

Οι συντελεστές,
Κατσαδώρος Γεώργιος (Λέκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Φιλιππάκης Γεώργιος (κάτοχος ΜΔΕ Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών)

01 / 11 / 2012